Collectie Gelderland

Huisvlijttentoonstelling

De Huisvlijttentoonstelling werd gehouden in het instituutgebouw aan de Torenstraat in de Brouwershoeve, op 30 en 31 augustus 1909. Het schilderij boven de ingang is van de heer Jhr.Dr. Gevers Leuven. De namen van de personen op de foto zijn: 1. Jo de Ridder, 2. Zus Koning, 3. Bertha Thueré, 4. mejuffrouw Domien, 5. Jo van Laar, 6. Lucie Thueré, 7. L. van Henneman, 8. Luci Thueré, 9. Ouderdijk Pieterse, 10. mevrouw van Lawick-van Pabst (vrouw van de burgemeester), 11. mevrouw J.W. Gevens-Leuven-Veina, 12. Jhr. Dr. Gevens Leuven, 13. Dr. Weijer, 14. Kr. Korve (architect), 15. de heer van Hoogenhuijse (gem. ontvanger), 16. Th. Menger, 17. de heer W.A.C. Bins (gem. secr.), 18. mevrouw Hoogenhuijse, 19. de heer Noorman, (directeur gasfabriek), 20. de heer Boecop (garnizoenscommandant).