Collectie Gelderland

Brokstukken van de oude watertoren

Er was veel belangstelling bij het opblazen van de watertoren.