Collectie Gelderland

Landgoed Kernhem

Door aankoop en openstelling van natuuurschoonrijke landgoederen voegde Ede's Gemeentebestuur in de naoorlogse jaren +- 1600 hectaren toe aan de nationale recreatieruimte. Toen het landgoed Westerrode-Peppelenburg opengesteld werd, kreeg deze zwerfsteen, aangevoerd door de gletschers van de ijstijd, op 18 augustus 1960, een plaats bij de ingang van dit natuurgebied.