Collectie Gelderland

Ned. Herv. Kerk

De Ned. Herv. Kerk, meer bekend als Oude Kerk, in het centrum van Ede.