Collectie Gelderland

Gezicht op Ede

Gezicht op Ede met de links de Ned. Herv. Kerk. Aan de bomen te zien is deze foto in de winter genomen.