Collectie Gelderland

Villa Margot

Een dubbele villa halverwege de Stationsweg in Ede, tegenover villa Nescio. Het gedeelte links is bewoond door de zee-officier W.de Ruyter van Steveninck. Hij staat links op de foto, zijn echtgenote Louise staat rechts bij de dienstbode en hun dochters Henriëtte en Louisa. Het rechter gedeelte is bewoond door door de dames Christine en Gijsbertha Swanenburg. Na 1910 werd het gehele pand in opdracht van de heer J.C.J.B.A.Josselin de Jong, verbouwd. Deze was een zwager van Willen de Ruyter van Steveninck. In 1954 werd het pand bewoond door Driesen en Schut. In 1987 werd het verpleeghuis 'ARARAT'.