Collectie Gelderland

Stationsweg

De Stationstraat in Ede anno 1912. Rechts het Tolhuis . Het Tolhuis heeft gestaan op het perceel Stationsweg 90 van notatis Van Neervoort. De tol werd in 1845 opgericht. Op 26 maart 1918 besluit de Gemeenteraad om de tol m.i.v. 1 september 1918 op te heffen. Vroeger was dit de Grintweg die van Wageningen naar Barneveld liep. Oorspronkelijk was het een zandweg. Door de aanleg van de spoorweg Utrecht - Arnhem moest de weg worden verbeterd. In 1847 werd de weg recht getrokken en kwam er een grindlaag op. De naam werd toen gewijzigd in Stationsweg. In 1886 wordt besloten tot bestrating met klinkers. In 1947 wordt de weg geasfalteerd. In 1874 worden aan weerszijden bomen geplant en wordt de grond beschikbaar gesteld voor de bouw van grote huizen. Zo onstaan de vele villa's die de weg een voorname en ruime uitstraling gaven. Helaas zijn veel van deze villa's verdwenen en vervangen door appartementengebouwen.