Collectie Gelderland

Stationsweg

Vroeger de Grintweg die van Wageningen naar Barneveld liep. Oorspronkelijk was het een zandweg. Door de aanleg van de spoorweg Utrecht - Arnhem moest de weg worden verbeterd. In 1847 werd de weg recht getrokken en kwam er een grindlaag op. De naam werd toen gewijzigd in Stationsweg. In 1886 wordt besloten tot bestrating met klinkers. In 1947 wordt de weg geasfalteerd. In 1874 worden aan weerszijden bomen geplant en wordt de grond beschikbaar gesteld voor de bouw van grote huizen. Zo onstaan de vele villa's die de weg een voorname en ruime uitstraling gaven. Helaas zijn veel van deze villa's verdwenen en vervangen door appartementengebouwen. Rechts staan de toen zeer moderne villa's aan de Stationsweg. Tussen die twee huizen is de Lindelaan en rechts, waar die struiken staan, kwam een paar jaar later de Acacialaan. Links is de plaats waar in 1913 de Kozakken neerstreken. Dit was de voorhoede van het leger der bevrijders. De Kozakken, boeren uit de Oekraïne, stonden bekend als geboren ruiters, maar waren ruw en gevreesd. Zij legerden zich in die beboste punt, dat begrensd werd door de Stationsweg (toen nog Grintweg), Beukenlaan en Maanderweg, toen nog 'weg naar de Maanderheuvels'. Recht voor ons, daar bij de bocht in de weg, kwam later de drukkerij van de firma Frouws, Edese Courant.