Collectie Gelderland

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI Ede-2 aan de Dwarsweg. van 1972 tot 1995 Nabezinktank en oiudatiebedden.