Collectie Gelderland

Grootestraat

De Grotestraat gezien in de richting van de Oude Kerk. De toren is nog een stukje te zien. Rechts de kapperszaak van de familie Zomerhuis. Het pand werd later verbouwd (1948). De boom in de verte (rechts) staat voor de ijzerhandel van de familie van Zoelen. Deze boom werd omgehakt in maart 1944. Rechts op de hoek boekhandel Sibbles.