Collectie Gelderland

Heideweek 1948

Heidekoningin H.M. Calluna VIII, mejuffrouw Nora Pieterse, leest de 'troonrede' voor. Geen hofdames, wel een natuurvolkje, kabouters en elfjes.