Collectie Gelderland

Werkkamp 't Wijde Veld (1935 tot 1944) - woonkamer kamphoofd

Op 13 maart 1935 geopend door de toenmalige Minister van Arbeid J.R. Slotemaker de Bruine. Het kamp was gelegen aan de rand van de Ginkelse Heide aan wat nu de Wijde Veldweg heet. Voor een periode van acht weken konden jeugdigde werklozen tegen kost en inwoning en een zakgeld van twee gulden in de bossen werken. Het kamp telde zes barakken, waarvan er twee bestemd waren voor wonen en slapen. De overige deden dienst als eetzaal, keuken, ontspanningsruimte, kantoor en woning voor het kamphoofd en zijn gezin. Op de foto staat de woonkamer van het kamphoofd. Er bestond veel animo voor een verblijf in het kamp. In de avond werden er diverse cursussen gegeven en Edese zang- en muziekverenigingen zorgden regelmatig voor ontspanning. In 1944 werden er enige tijd evacué's uit Zeeland ondergebracht. Bij de luchtlandingen van 17 sept. 1944 werd het kamp door Britse parachutisten bezet. Bij een hevige strijd met de Duitsers werd het werkkamp zwaar gehavend en een deel brandde af. Na de oorlog werd het niet meer opgebouwd. De contouren van 't Wijde Veld zijn nog steeds in het landschap te zien.