Collectie Gelderland

Monument - Padbergmonument

Padbergmonument, In memorium F.A.R. Padberg. Het monument stond voor het bombardement van september 1944 bij de R.K. kerk aan de Stationsweg. Nu staat het op het Rooms Katholieke kerkhof aan de Prins Bernhardlaan. Op de steen ervoor staat te lezen: 'J.M.J.' Majoor-aalmoezenier Fredricus Aurelius Reinoldus Padberg. Geb. 9-11-1876 - overleden 3-11-1923. Eerste pastoo en heroprichter van de parochie na de Hervorming te Ede. R.I.P.