Collectie Gelderland

Huize Kernhem

Huize Kernhem. De vensterluiken zijn in de kleuren van het geslacht Van Bentinck. Het Huis Kernhem werd met de omliggende grond, de pachtboerderijen en bijbehorende gebouwen door gravin S.M.M. Gaetani dell' Aragona van Aldenburg - Bentinck in 1970 geschonken aan de Gemeente Ede.