Collectie Gelderland

Garnizoen Ede

Reünisten van de 4 en 8 R.V.A., tijdens de Reüniedag op 8 augustus 1956, 'EDE 50 JAAR GARNIZOEN'. De reünisten besloten de dag met een defilé op de van Heeckerenlaan. Op het podium stonden de Edese burgemeester H.M. Oldehof en de minister van Oorlog en Marine, Ir.Cornelis Staf, zelf ook oud wapenbroeder. In zijn jonge jaren was hij ook te Ede gelegerd en hij bracht het tot korporaal bij de zware mitrailleurs. Minister C. Staf was Edenaar van geboorte (27-04-1905). Het defilé begon om 16.50 uur en werd bijgewoond door 500 reünisten uit alle delen van het land. De reünie kon bijgewoond worden door allen die in de loop der jaren, ongeacht rang of onderdeel, voor of na de 1st of 2de Wereld-oorlog, als 1ste Reg. Huzaren, 10 en 22 Reg.Inf., 4de of 8ste R.V.A., S.R.O.B.A., Geneesk. troepen, Grenadiers, Jagers, Verbindingstroepen, LUA-school, in Ede in garnizoen zijn geweest.