Collectie Gelderland

Klinkenbergerwegroute

Aan de 'Klinkenbergerwegroute' wordt hard gewerkt. Hier bij de Berkenlaan moet de weg nog doorgetrokken worden, maar eerst moet het geniegebouw nog worden gesloopt.