Collectie Gelderland

Toren Ned. Herv. Kerk

De kerk op het Oude Kerkplein.