Collectie Gelderland

Herstellingsoord Rustbehoevende Ambtenaren ( HORA)

Voorheen Herstellingsoord HORA (Herstellings Oord Rustbehoevende Ambtenaren). De eerste steen van dit gebouw werd op vrijdag 13 mei 1922 gelegd. Toen het HORA-gebouw in 1965 aan de AKZO werd verkocht en later werd verbouwd tot het huidige Ederhorst, centrum voor kinderpsychiatrie, directie Drs.H.C. Couprie, werd de verpleging of vakantie van HORA voortgezet met de stichting Mens en Samenleving. Nu werkt het S.M.S. kantoor te Utrecht ook als HORA-kantoor.