Collectie Gelderland

18e eeuwse bodebus

Kruis met horizontale beugel aan achterzijde, onderaan een ring waardoor een ring waaraan drie jasseronkettinkjes. Hieraan hangt een schild waarin een gekroond medaillon, vastgehouden door twee staande leeuwen, staand op een versiering van lauwerkransen. Hierin 3 ogen waarin een krakelingvormige schakel waaraan een staafje hangt met halverwege verdikking. Aan achterkant schild zijn twee horizontale beugels. Medaillon is leeg. Een bodebus was vroeger een onderscheidingsteken dat werd gedragen door boden die in dienst waren van overheden als de kamers van de Staten Generaal, provincies, gemeenten en waterschappen. Boden, die berichten moesten overbrengen, droegen deze geschreven en met de zegel van de opdrachtgever voorziene stukken in een bus aan de gordel. Later werd aan deze bodebus een schildje toegevoegd met het wapen van de instantie die de bode vertegenwoordigde. Ede kende eind achttiende eeuw vier busdragende boden. In 1795 besloot het gemeentebestuur de vier ambtsboden te voorzien van een bodebus. Deze werden gemaakt door zilversmid J. van de Bergh in Arnhem.