Collectie Gelderland

Opblazen watertoren

De eerste veiligheidsagenten lopen naar de brokstukken.