Collectie Gelderland

Geen titel

Gedenksteen / eerste steen 'Dominus Providebit 1903' gevonden bij afbraak woning in het huidige Beatrixpark. Tevens werd een loden koker gevonden met daarin een oorkonde en de handtekeningen van de architect, aannemer en de werklieden, die het huis gebouwd hebben. Deze koker zat in een uitsparing achterin de gedenksteen. Het geheel is opgeborgen in een doos en voorzien van documentatie. Op de voorkant van de gedenksteen staat de tekst: 'Gedenksteen / DOMINUS PROVIDEBIT / 1903'