Collectie Gelderland

18e eeuwse Bodebus

Een groen zijden treslint doorweven met zilverdraad, bovenaan voorzien van koperen haak van 8,5 cm. Daaronder vastgenaaid via een beugel, een kruis waaraan een ring en daarin een ring waaraan 3 jasseron kettinkjes. Daaraan hangt een schild waarin een gekroond medaillon. Geheel vastgehouden door 2 staande leeuwen, staand op op lauwerkransen versiering. Hierin 3 ogen waarin een krakelingvormige schakel, waaraan een staafje hangt met halverwege verdikking. In medaillon geschilderd (Napoleon) wapen. Gekroonde adelaar op bliksemschichten. Links 'Kanton' rechts 'Ede'. Achterkant is voorzien van 2 horizontale beugels waar lint doorloopt. Een bodebus was vroeger een onderscheidingsteken dat werd gedragen door boden die in dienst waren van overheden als de kamers van de Staten Generaal, provincies, gemeenten en waterschappen. Ede kende eind achttiende eeuw vier busdragende boden. Deze werden gemaakt door zilversmid J. van de Bergh in Arnhem. Tijdens de overheersing van Napoleon I werd zijn wapen - de adelaar - gebruikt. De bodebus in de meest originele staat vertoont dit wapen. De ingekorte bus was opnieuw voorzien van het Edese wapen.