Collectie Gelderland

Foto van maquette van gemeentehuis te Ede in 1971

Deze folder werd in 1971 in de gemeente Ede huis aan huis verspreid. Tekst: Nieuw Gemeentehuis, een gemeenschapshuis. Foto van de maquette van het nieuw gemeentehuis. De geel gekleurde zichtbare vleugels zijn niet in het bouwplan opgenomen, maar zijn alleen aangegeven als mogelijke uitbreiding. De architecten Van den Broek en Bakema krijgen in oktober 1965 de opdracht een voorlopig ontwerp voor de bouw van een gemeentehuis te maken. Op 20 oktober 1971 neemt de gemeenteraad de beslissing om een nieuw gemeentehuis te bouwen naar het ontewerp van Van den Broek en Bakema. Voor de bouw verleent de raad een krediet van f.24.665.000,--.