Collectie Gelderland

James Wattstraat

Het linker flatgebouw aan de James Wattstraat met drie van de vijf portieken vanaf de nummers 25-27-29 t/m 55-57-59. Op de achtergrond het flatgebouw van de Van der Hagenstraat.