Collectie Gelderland

Fotoalbum Ede en Omstreken

Foto1: Villa "Stompekamp" in Ede is gebouwd in opdracht van mevr. Van Waller - Oijen. Op de foto is de villa nog te zien zonder hoektorentjes. Nadat de familie J.P. Knuttel er tot 1900 woonde, kwam daarna de familie Mr A.C. Tielkemeyer uit Amsterdam zich vestigen aan de villa aan de Amsterdamschestraatweg, De nieuwe eigenaar heeft het pand toen laten verbouwen met hoektorentjes en serres, zoals is te zien op latere foto's. Op de voorgrond zit tuinman van den Berg geknield. Foto 2: Achterkant van de boerderij van de tuinman Wijnand Lam aan de Bettekampweg 6. Op de achtergrond de Oude Kerk en de molen Concordia. Het huis is in 1961 afgebroken voor de bouw van het pand van de firma Westerhof B.V. rem- en tractorservice. In 1984 werd het adres Bettekamp 31 - 33. Foto 3: Een foto van de molen omstreeks 1900. De Molenstraat, toen nog Meulensteeg, was nog niet verhard. Met die modderwegen waren klompen echt niet overbodig. In het dorp stonden zo hier en daar een paar petroleumlampen op houten palen. Vanaf 1865 t/m 1868 was de molen het eigendom van mejuffrouw J. van Veldhuizen, daarna is het geslacht van de Craats steeds de eigenaar. Foto 4: Achterkant van de boerderij van de tuinman Wijnand Lam aan de Bettekampweg 6, nu dichterbij dan op foto nr 2. Op de achtergrond de Oude Kerk. Het huis is in 1961 afgebroken voor de bouw van het pand van de firma Westerhof B.V. rem- en tractorservice. In 1984 werd het adres Bettekamp 31 -33.