Collectie Gelderland

De Hooge Paaschberg

In 1915 liet de heer A.W.van Eeghen aan de Arnhemscheweg in Ede de kapitale villa 'De Hooge Paaschberg' bouwen. In dat grote huis woonde hij met zijn zuster Anna Cecilia. Drieentwintig jaar heeft hij in de villa gewoond; de laatste zes jaar alleen nadat zijn zuster in 1932 stierf.