Collectie Gelderland

Heideweek 1965

Staatsiefoto van H.M. Calluna XVIII, mejuffrouw Koosje Zomer. Zij is afkomstig uit Bennekom, van beroep zangeres (sopraan). Foto afkomstig uit de Edese Courant, juli 1965.