Collectie Gelderland

Molenstraat

Een kijkje op de molen Concordia, zoals het er toen uitzag. Rechts woonde de wethouder W. van Voorthuizen. Later toen de groentehandelaar Ruth van Beijnhem er kwam te wonen kreeg het huis de naam 'Den Appelenburg'. Thans staat hier een appartementengebouw met de zelfde naam. Op de voorgrond de spoorwegovergang van de spoorlijn Ede-Nijkerk. In het huis met het bord (rechts) was toen de timmermanswerkplaats van kuiper Hendrik Hey (1853 - 1917); ook wel genaamd Hendrik de kuuper (zijn beroep was kuiper). Op deze plaats kwam later het winkelcentrum De Molenwiek. Daarachter, in meer zuidelijke richting, bevindt zich het Kuiperplein, genoemd naar Hendrik de kuuper!