Collectie Gelderland

Sijsseltselaan

Huize 'De Eersteling'. Dit is het eerste huis dat in 1929 werd gebouwd aan de Sijsseltselaan, toen nog Arnhemseweg 42. Het huis werd gebouwd in opdracht van de heer Jacob Pluim, voorheen fruit- en vishandelaar te Ede. Vóór de woning de heer Jacob Pluim, geboren te Renkum 26-04-1881, overleden 12-08-1947. Mevrouw Grada Johanna Pluim- ten Tije, geboren Renkum 03-10-1871. Het huis is omstreeks 1989 gesloopt voor nieuwbouw.