Collectie Gelderland

Amsterdamseweg

Bekend pand, Amsterdamseweg 28, hoek Tielkemeijerweg, wordt wegens onbewoonbaarheid afgebroken. Het huis is vanaf 1900 o.a. bewoond geweest door familie C. Jansen en na 1924 door weduwe J.C.Baljet-Olthof en dochters. Van 1962 t/m 1971 bewoond door de volgende woningzoekenden: A. van de Ham, weduwe G. Hakken, G. Hofstra, C. Goijers, weduwe N. Michiel, J.A. Versluis, G.J. Pont, H. de Kruijff, H. Oskam en H.G.v.Beek, daarna in 1971 afgebroken.