Collectie Gelderland

Cavaljéschool - Reünie

Oud-leerlingen tijdens de reünie van de Cavaljéschool in mei 1990. Met de reünie werd het 100-jarig bestaan van de school gevierd. Het eerste schoolhoofd was de heer van Wijk.