Collectie Gelderland

De Sijsselt - het Paradijs

Het is juist de scheve stand van de dennenboom dat zo volkomen harmonieert met de sterk golvende, dicht met oude dennennaalden bedekte bodem. Men wandelt tussen de boomstammen door, terwijl de bodem geen spoor van vegetatie vertoont en er een zacht bed van, wie weet hoeveel, jaren achtereen afgevallen naalden over ligt uitgespreid.