Collectie Gelderland

Stationsweg

Vroeger de Grintweg die van Wageningen naar Barneveld liep. Oorspronkelijk was het een zandweg. Door de aanleg van de spoorweg Utrecht - Arnhem moest de weg worden verbeterd. In 1847 werd de weg recht getrokken en kwam er een grindlaag op. De naam werd toen gewijzigd in Stationsweg. In 1886 wordt besloten tot bestrating met klinkers. In 1947 wordt de weg geasfalteerd. In 1874 worden aan weerszijden bomen geplant en wordt de grond beschikbaar gesteld voor de bouw van grote huizen. Zo onstaan de vele villa's die de weg een voorname en ruime uitstraling gaven. Helaas zijn veel van deze villa's verdwenen en vervangen door appartementengebouwen. Op de foto de Stationsweg met het tolhuis links. Het tolhuis heeft gestaan op perceel Stationsweg 90 van notaris Van Neervoort. De tol werd in 1845 opgericht Op 26 maart 1918 besloot de gemeenteraad om per ingang van 1 september 1918 te stoppen met het heffen van tol.