Collectie Gelderland

De Tra

De Tra loopt vanaf de Langenberg tot aan de Driesprong in Ede. Het bos links is eigendom van Graaf Bentinck; het bos rechts is Rijkseigendom. Een tra is een weg of opengehouden strook in een bos om bij brand de verspreiding van ondergronds smeulend vuur te verhinderen/beperken.