Collectie Gelderland

Luchtfoto omgeving Veldhuizen

Luchtfoto nr 79. Op de voorgrond langs het water zijn de wegen Steneveld en Hulsbeek. Linksonder het vrieshuis van de fa Scholtus aan de Rijksweg 19a. De weg om de 'Veldenwijk' heet Grootveld. Van deze luchtfoto bestaat ook een exemplaar op karton onder nummer 1933, afdeling L.6.