Collectie Gelderland

Bennekom - Herdenkingszuil bij kasteel Hoekelum

Monument oostelijk van het kasteel, vlakbij het tunneltje onder de A12. Hardstenen obelisk op afgeplat pyramidevormig voet, gelegen iets ten oosten van het miden van de parkaanleg aan de zuidzijde van het complex. Vóór (oost)zijde obelisk: een smeedijzeren medaillon met allegorische afbeelding met slang, spade, houweel, bloem en twee omvallende bomen. Eronder volgt de inscriptie: "in den jaren 1838 zijn de bosschen de Wassenaers en Balverens-kamp in ontginning gebracht door Otto Baron van Wassenaer, heer van beiden Catrwijcken en 't Zant enz, enz. en is deze steen tot zijn dierbaar en hooggeacht aandenken door zijne vijf en dankbaren zonen opgericht anno 1859". Achter(west)zijde obelisk: een smeedijzeren medaillon met de stichtingsdatum 1859. Eronder de volgende inscriptie: "De ontginning dezer bosschen is onder het goede opzigt verrigt van Gerrit van Hoogstraten die van af 1820 op Hoekelum als werkbaas zijn trouwe diensten bewijst". Het medaiilon is aan de voorzijde gesigneerd door Nicola & Co. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) .