Collectie Gelderland

Geen titel

Opgeplakte foto voorstellende het lospkloppen van eikenschors door de eeker en eekster met een boekhamer