Collectie Gelderland

Hotel De Zuid Ginkel

Hotel De Zuidginkel ligt aan de weg naar Arnhem (Oude Rijksweg N224). Dit is een oude Hessenweg die vermoedelijk is ontstaan in de tweede helft van de 17e eeuw. Ter plekke kruist deze weg een eeuwenoude Hessenweg en het is dus begrijpelijk dat op dit knooppunt een pleisterplaats ontstond. Wanneer dit was is niet te achterhalen, daar er toen nog geen bouwvergunningen vereist waren. Vermoedelijk heeft op deze plaats een boerderij genaamd De Ginkel gestaan. Deze Ginkel komt reeds vanaf 1682 regelmatig in archiefstukken voor. Volgens kadastrale gegevens is het gebouw op de foto gebouwd in 1856/1858.Ten tijde van de bouw van de herberg was het landgoed Ginkel in het bezit van Gerard Duuring, koffiehandelaar te Rotterdam. In 1907 kreeg het gebouw aan de linkerkant een aanbouw. Nadat het bezit een aantal malen van eigenaar was gewisseld, werd de boerderij/herberg door Jacobus W. Schlimmer (grootgrondbezitter op de Veluwe) verkocht aan Jan Kramer. Jan Kramer exploiteerde met veel succes de herberg als café-pension. Tot 1973 bleef de familie Kramer eigenaar. Daarna werd het bedrijf overgenomen door Berend Hazeleger. Na een ingrijpende verbouwing werd het voorste gedeelte ingericht als "Pannegies"-restaurant. Ernaast werd een grote schuur verbouwd tot bistro De Bergerie. De Bergerie werd in 1997 volledig door brand verwoest. In 1995 is het pannegies-restaurant veranderd in restaurant Juffrouw Tok, partycentrum Zuid-Ginkel en groepsrestaurant PE-WO's.