Collectie Gelderland

Eeuwfeest 'Spaarbank voor Ede'

De scheidende voorzitter J.Tulp draagt de hamer over aan J.de Nooij.