Collectie Gelderland

Luchtfoto Lunteren

In het midden is de Postweg. In de bocht is de kruising Troelstrastraat-Hertenlaan. De volgende straat links is de Schaepmanstraat met aan het begin de Ned. Herv.Bethelkerk. Geheel rechts is de Reeenlaan. Luchtfoto no 98