Collectie Gelderland

Burgemeesters ; Burg. P.J. Platteel

De heer Dr. Pieter Johannes Platteel, voormalig gouveneur van Nederlands Nieuw-Guinea, werd op 17 december 1962 benoemd tot burgemeester van de Gemeente Ede. Na enige jaren werd hij per 16 mei 1968 benoemd tot eerste burger van de Gemeente Hilversum. Op dinsdag 14 mei 1968 had in restaurant 'Calluna' de afscheids-receptie plaats.De receptie, die van vier tot zes duurde, werd door honderden bekende Edenaren bezocht. Voorafgaande aan deze receptie had in de 'Bergpoort' een bijzondere raadsvergadering plaats, die werd bijgewoond door genodigden. de heer Platteel is in augustus 1978 te Hilversum overleden. Hij was Ridder in der Orde van Oranje Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Tevens werd hij begiftigd met de Gouden legpenning van de Gemeente Hilversum.