Collectie Gelderland

Infanteriekazerne

Op 1 mei 1906 werden onderdelen van het 11e regiment infanterie te Ede gelegerd, afkomstig uit de garnizoenen Bergen op Zoom, Utrecht en Arnhem. Tezamen zouden ze het eerste en tweede bataljon van 11 R.I. vormen. 1 april 1913 werden de in de infanteriekazernes gelegerde onderdelen van 11 R.I. samengevoegd tot het 22e R.I. Op dinsdag 2 mei 1922 kwam het 10e R.I. uit Haarlem en werd in de kazerne ondergebracht. De beide regimenten, 10e en 22e R.I zouden Ede trouw blijven totdat in 1940 de 2e wereldoorlog uitbrak.