Collectie Gelderland

Historisch Museum Ede

Op de ledenvergadering van 23 april 1998 werd afscheid genomen van de voorzitter mevrouw H.A. Blaauw -de Wit en de vice-voorzitter de heer Mr. W.R.H. Jager (links op de foto). Het zittende bestuurslid de heer D. Boot werd tot voorzitter benoemd.