Collectie Gelderland

Klokkenluider

Zo werd vroeger de kerkklok geluid.