Collectie Gelderland

wijk Veldhuizen-Klaphek - luchtfoto. Vervang waterzuivering door rioolwaterzuivering en spaarbekken

Links-midden ziet men het waterzuiveringsbedrijf aan de Peppelensteeg en de nieuwe sportvelden de Peppel bij het zwembad 'De Peppel'. Onderaan ziet men de schietbaan langs de Spindersteeg. Rechtsboven de nieuwe wijk Klaphek.