Collectie Gelderland

Grotestraat

Markt, panorama. Deze foto is vanaf de toren van de Ned.Herv.Kerk gemaakt. Op de voorgrond de Fordgarage van A. van Laar en het hotel Het Hof van Gelderland. Rechts de manufacturenzaak van Jac.Poel en de markt.