Collectie Gelderland

Stationsweg

Vroeger de Grindweg die van Wageningen naar Barneveld liep. Oorspronkelijk was het een zandweg. Door de aanleg van de spoorweg Utrecht - Arnhem moest de weg worden verbeterd. In 1847 werd de weg recht getrokken en kwam er een grindlaag op. De naam werd toen gewijzigd in Stationsweg. In 1886 wordt besloten tot bestrating met klinkers. In 1947 wordt de weg geasfalteerd. In 1874 worden aan weerszijden bomen geplant en wordt de grond beschikbaar gesteld voor de bouw van grote huizen. Zo onstaan de vele villa's die de weg een voorname en ruime uitstraling gaven. Helaas zijn veel van deze villa's verdwenen en vervangen door appartementengebouwen. Men kijkt hier vanaf de overweg bij het station Ede-Wageningen in de richting dorp Ede. Rechts is de snackbar van Jan Moll, aan de Stationsweg 127. (De patatkraam is op 7 maart 1984 gesloopt). Links stond vroeger Hotel 'De Witte Hinde'.