Collectie Gelderland

De Hervormde kerk in Scherpenzeel

De Hervormde kerk is waarschijnlijk in 1342 gebouwd aan de hand van een gevonden akte. De tekst op deze akte luidde: "die eyn synde van der straten mytten kamppen, die daeran gelegen siin, daer die kerck op steef".