Collectie Gelderland

Hotel Restaurant Buitenzorg

Hotel Restaurant Buitenzorg aan de Amsterdamseweg in Ede. Op de achtergrond de toren van de Gereformeerde Noorderkerk. Als buitenhuis in sobere stijl gebouwd in 1842. Uit die tijd dateert ook het koetshuis, links van het pand. In eerste instantie bestond het gebouw uit twee paviljoens en een middengedeelte met een inmiddels verdwenen veranda. De rechtervleugel is gebouwd tussen 1860 - 1880; de overige vleugels dateren uit de 20ste eeuw. Van 1871/72 tot 1894 was hier een meisjeskostschool onder leiding van de dames Post en Leeson. Daarna werd het verbouwd tot hotel/restaurant. Eigenaren waren Vincent Otto, W. Roelofsen en J.G. Pieterse. In de loop van de 20ste eeuw, toen het toerisme vanuit het dorp Ede naar de buitengebieden verschoof, verdween het hotel en bleef alleen het restaurant over. Op 13 mei 1940 namen de Duitsers het in bezit. Na de bevrijding van Ede op 17.4.1945 werd het een ziekenhuis voor Canadezen. Daarna werd het weer een restaurant.