Collectie Gelderland

Burgemeesters ; Burg. Reinier Burggraaff

De vroegere Ambtheel- en vroedmeester Reinier Burggraaff, die van 1814 t/m 1817 als burgemeester van Ede fungeerde. Hij werd met ingang van 1 januari 1818 secretaris der Gemeente Ede en in de vergadering van 28 oktober 1850 is het bericht ter tafel gekomen, dat de Koning het ontslag aan den secretaris heeft verleend. Op 12 december 1850 neemt hij afscheid van de Raad. Dr. Burggraaf werd te Enkhuizen geboren op 18 juli 1778. Was gehuwd met Reinera Goethart, geboren te Arnhem 15-7-1779. Hij overleedt te Ede op 29 december 1858; zijn echtgenote te Ede op 14 september 1852, oud 73 jaar.